Telefon

Przedstawiamy Państwu aktualny cennik usług telefonicznych. Dzięki technologii VoIP naszą usługę możemy odstarczyć w każdym lokalu wyposażonym w internet. Jesteśmy także w stanie utworzyć dla Państwa numery pośredniczące w rozmowie dzięki czemu za połączenie z Państwami UE zapłacą Państwo niewiele więcej niż za rozmowę krajową.

Szczegółowe informację uzyskają Państwo na naszej infolinii!

Cennik usług telefonicznych
Plan taryfowy STANDARD
Abonament 12,29 zł
Opłata instalacyjna przy umowie bezterminowej 81,15 zł
Opłata instalacyjna przy umowie na 12 miesięcy 1,00 zł
Połączenia w ramach sieci 0,00 zł
Połączenia lokalne (012) 0,10 gr
Połączenia międzymiastowe 0,10 gr
Połączenia do sieci komórkowych z prezentacją własnego numeru (Polska) 0,60 gr
Połączenia do sieci komórkowych bez prezentacji własnego numeru (Polska) 0,50 gr
Naliczanie impulsów 1 s
Billing online (dostęp do listy połączeń przez stronę www) GRATIS
Przekazywanie połączeń (usługa polega na możliwości przekazania połączenia przychodzącego na inny, dowolnie wybrany numer telefoniczny) GRATIS
Przekierowanie połączeń podczas zajętości (usługa polega na bezwarunkowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer stacjonarny, komórkowy lub poczty głosowej, w sytuacji gdy linia jest zajęta) GRATIS
Przekierowanie nieodebranych połączeń (usługa polega na bezwarunkowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer stacjonarny, komórkowy lub poczty głosowej, w sytuacji gdy nie zostanie odebrane połączenie po określonym czasie) GRATIS
Przekierowanie wszystkich połączeń (usługa polega na bezwarunkowym przekierowaniu połączeń przychodzących na inny, dowolnie wybrany numer stacjonarny, komórkowy lub poczty głosowej) GRATIS
Połączenia trójstronne (usługa polega na możliwości jednoczesnego prowadzenia rozmowy pomiędzy trzema osobami. Aktywacja usługi wymaga złożenia zamówienia) GRATIS
Połączenia oczekujące (usługa polega na poinformowaniu w trakcie rozmowy telefonicznej, dyskretnym sygnałem dĽwiękowym /w słuchawce/ o nowym, oczekującym połączeniu) GRATIS
Prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP) (usługa polega na identyfikacji numeru rozmówcy. Numer osoby dzwoniącej prezentowany jest na wyświetlaczu terminala u Abonenta wywoływanego przed odebraniem połączenia. Nie są prezentowane numery zastrzeżone oraz numery niedostępne) GRATIS
Prezentacja własnego numeru (CLIR) (usługa polega na zablokowaniu prezentacji własnego numeru telefonicznego u Abonenta wywoływanego) GRATIS
Blokowanie połączeń na wybrane numery (usługa polega na zablokowaniu wskazanych typów połączeń wychodzących z danego numeru urządzenia końcowego realizowanych w ruchu automatycznym, za wyjątkiem połączeń do służb alarmowych) GRATIS
Poczta Głosowa (usługa spełniająca funkcje automatycznej sekretarki, polega na możliwości pozostawiania przez osoby dzwoniące wiadomości w skrzynce głosowej klienta) GRATIS
E - Fax fax2email, web2fax (usługa polega na możliwości odbierania faksów wysłanych na numer abonenta na skrzynce poczty e-mail oraz wysyłanie faksów w postaci PDF lub TIFF z Panelu Klienta) 5,00 zł
HOTLINE - jeśli po podniesieniu słuchawki telefonu w ciągu 5 sekund nie zostanie wybrany żaden numer, nastąpi automatyczne połączenie z zaprogramowanym numerem Hotline. Usługa Hotline przydatna jest, gdy w domu pozostawiamy małe dzieci lub osoby starsze, a zależy nam, aby w razie potrzeby mogły szybko się z nami skontaktować. GRATIS
Numery skrócone to sposób na szybkie połączenia z kilku najczęściej wybieranymi numerami. Wystarczy, że z swojego telefonu zamiast pełnego numeru wybierzesz tylko odpowiednią cyfrę i naciśniesz #. GRATIS
Wszystkie ceny są cenami NETTO (bez podatku VAT).