Regulaminy i klauzule

1. Klauzula o ochronie danych osobowych - dotyczy danych przesyłanych przez formularze kontaktowe zawarte na stronie internetowej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenie i odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularze na stronie internetowej HTTP://WWW.NETCONTROL.PL na podany w tym celu adres email i numer telefonu podany w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Netcontrol.pl Marcin Nastałek, ul. Kielnik 100, 32-010 Goszcza, NIP: 6282154986.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w świetle nowych przepisów RODO

 

Netcontrol Nastałek Marcin z siedzibą w m. Goszcza ul. Kielnik 100 pragnie zapewnić, że  Państwa dane są traktowane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nazywanych powszechnie RODO.

RODO określa nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Co to są dane osobowe?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zawierania umów i świadczenia usług telekomunikacyjnych, w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi.

Administratorem Państwa danych jest Marcin Nastałek. Dane kontaktowe do administratora:

Adres email: admin@netcontrol.pl

Numer telefonu: 697 618 764

Adres: Netcontrol.pl Marcin Nastałek ul. Kilenik 100, 32-010 Goszcza

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe i przez jaki czas są one przechowywane?

Przetwarzanie danych będzie miało miejsce przy:

1. Składaniu zamówień na usługi - do czasu zawarcia umowy,

2. Realizacja umów telekomunikacyjnych i usługowych - przez czas trwania umowy,

3. Przetwarzanie danych opisane wymogami powszechnie obowiązującego prawa - ustawy podatkowe, prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, ustawa o rachunkowości - przez czas okreslony tymi przepisami.

4. Cele marketingowe własnych usług i produktów - przez czas trwania umowy,

5. Windykacja należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy:

1. firmie księgowej,

2. dostawcy usługi VoIP,

3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1. w celu świadczenia usług:

niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie lub spełnienia żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2. w celu:

windykacji – prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – na podstawie dobrowolnej zgody klienta,

4. w celu umieszczenia numeru w spisie abonentów za zgodą klienta występującego z takim żądaniem.

5. w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy, a przed upływem terminu 12 miesięcy  - wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne jednak niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług.